Sněmovní tisk 16
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2013 jako tisk 16/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen PhDr. Ivan Gabal.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 30. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 16/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 6. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 109).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 20. 11. 2013 jako senátní tisk 191/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 12. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 12. 2013 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 191/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (příhlásit)