Sněmovní tisk 125
N. ústav. z. o funkčním období zastup. hl. m. Prahy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2014.
Zástupce navrhovatele: Adámek F. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 125/0 dne 19. 2. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2014. Vláda zaslala stanovisko 18. 3. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2014 jako tisk 125/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 3. 2014 (usnesení č. 48). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 30. 4. 2014 na 8. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Návrh zákona vzat zpět 16. 9. 2014.Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Kraje, Správa obcí a měst, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlavní město, místní volby, místní zastupitelstvo, poslanecký mandát, postavení volených zástupců, Praha, správní celekISP (příhlásit)