Sněmovní tisk 116
Návrh ústavního zákona o referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 2. 2014.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 116/0 dne 6. 2. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 2. 2014. Vláda zaslala stanovisko 6. 3. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 3. 2014 jako tisk 116/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 2014 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 148, usnesení č. 205).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, referendum, ústava, voličské právoISP (příhlásit)