Sněmovní tisk 1096
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, legislativa sociálního zabezpečení, osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, pracující část obyvatelstva, příbuzenský vztah, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)