Sněmovní tisk 1065
Vl.n.z. o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1065/0 dne 21. 3. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 120/17, PID KORNAE3FETGR.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: MUDr. Jitka Chalánková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11., 25. 4. 2017 na 56. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 17. 5. 2017 na 57. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1066 (Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o sociálním bydlení).

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, chudoba, osídlení, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, právo na bydlení, přidělování bytů, sociální dávky, státní podporaISP (příhlásit)