Sněmovní tisk 1006
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA předložil sněmovně návrh zákona 11. 1. 2017.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1006/0 dne 12. 1. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 1. 2017. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2017 jako tisk 1006/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 117/17, PID ALBSAHKJP5GQ.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: státní pojištění, student, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)