Sněmovní tisk 924
Prot. proti nedovolené výrobě střelných zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 924/0 dne 25. 2. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Václav Kubata a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 3. 2013 na 52. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1590).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 924/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 6. 2013 na 54. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1709).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 2. 2013 jako senátní tisk 58/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 3. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2013 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 58/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 4. 2013 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 58/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 6. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 247).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4.07.2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 10. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 44 pod číslem 76/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: kontrola vývozu, mezinárodní úmluva OSN, obchod se zbraněmi, omezení zbrojení, organizovaný zločin, osobní zbraň, ratifikace dohody, střelná zbraň a střelivoISP (příhlásit)