Sněmovní tisk 923
Prot.proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 923/0 dne 25. 2. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Lenka Andrýsová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 3. 2013 na 52. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1589).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 923/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13., 18. 6. 2013 na 54. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1708).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 2. 2013 jako senátní tisk 59/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 3. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Trpák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 4. 2013 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 59/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 4. 2013 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 59/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 6. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 248).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 7. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 10. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 44 pod číslem 77/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: kontrola migrací, mezinárodní úmluva OSN, migrující, nelegální migrace, organizovaný zločin, ratifikace dohodyISP (příhlásit)