Sněmovní tisk 884
Novela z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Vít Bárta předložil sněmovně návrh zákona 19. 12. 2012.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 884/0 dne 20. 12. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 17. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2013 jako tisk 884/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, jmenování pracovníků

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)