Sněmovní tisk 847
Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2011 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2011 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 6. 11. 2012 jako tisk 847/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 7. 11. 2012 (usnesení č. 317). Zpravodajem určen MUDr. Jaroslav Krákora.

  • V
  • Č

    Čtení proběhlo 21. 3. 2013 na 52. schůziSněmovna zprávu projednala s usnesením (usnesení č. 1595).Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (příhlásit)