Sněmovní tisk 726-E
Rozh.Rady - rámec pro Agenturu EU pro zákl.práva 2013–2017

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013–2017

Předkladatel: předseda vlády

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 25. 6. 2012 jako sněmovní tisk 726-E/0.

 • PS


  Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 25. 6. 2012.

 • V

 • Č

  Čtení proběhlo 13. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Sněmovna s návrhem vyjádřila souhlas (usnesení č. 1244).Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Ochrana lidských práv
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, politický azylISP (příhlásit)