Sněmovní tisk 689
Vl.n.z. o zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr práce.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 689/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1222).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 9. 2012 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 9. 2012 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 689/2, který byl rozeslán 5. 9. 2012 v 16:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 113, usnesení č. 1302).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 417, dokument 417/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • S


Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 40, usnesení č. 1380).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 173 pod číslem 463/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3588Vladimíra Lesenská03874-02723.doc (42 KB) / PDF (96 KB, 4 strany) 4. 9. 2012 v 16:38:30


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální, Zaměstnanci
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: derogace, pojištění proti pracovnímu úrazu, pracovní úraz, sociální zabezpečení, úrazové pojištění, zaměstnanci, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (24)ISP (příhlásit)