Sněmovní tisk 675
Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Autor: ministr pro místní rozvoj

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová, Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, financování rozpočtu, plnění rozpočtu, účetní uzávěrkaISP (příhlásit)