Sněmovní tisk 656
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2012 jako tisk 656/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Zpravodajem určen Ing. Radim Jirout, MBA.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 23. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 656/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1201).Hesla věcného rejstříku: Finance
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, rozhodčí řízení, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (příhlásit)