Sněmovní tisk 654
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2011

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2012 jako tisk 654/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Zpravodajem určen Ing. Václav Kubata.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 18. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 654/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 139, usnesení č. 1198).Hesla věcného rejstříku: Rozhlas
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, plnění rozpočtu, programová produkce, rozhlasové vysílání, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)