Sněmovní tisk 649
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 3. 2012 jako tisk 649/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Zpravodajem určen Ing. František Sivera.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 23. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 649/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 129, usnesení č. 1189).Hesla věcného rejstříku: Doprava
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)