Sněmovní tisk 616
N.z.o změně zákonů v souvislosti se zavedením zákl. registrů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 616/0 dne 27. 2. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1059).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 36, usnesení č. 1059).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 3. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 314, dokument 314/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 3. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 3. 2012 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 314/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 4. 2012 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 568).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 4. 2012.

Zákon vyhlášen 7. 5. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 142/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Informatika, informační systém, Registry
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Kultura, Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, informační systém, osobní údaje, seznam, veřejná správa

Navržené změny předpisů (29)ISP (příhlásit)