Sněmovní tisk 608
Sml. o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 608/0 dne 16. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2012 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1069).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 608/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 6. 2012 na 40. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1171).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 2. 2012 jako senátní tisk 301/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro záležitosti Evropské unie a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 4. 4. 2012 a přijal usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako tisk 301/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 4. 2012 a přijal usnesení č. 197, které bylo rozdáno jako tisk 301/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 588).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 7. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 30 pod číslem 50/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: evropská integrace, Chorvatsko, přistoupení k Evropské uniiISP (příhlásit)