Sněmovní tisk 590
Novela z. o léčivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslava Němcová, Pavel Bém, Milada Emmerová, Zuzka Bebarová Rujbrová, Jiří Skalický, Radek John, Jiří Štětina, Jiří Koskuba, Michal Janek) předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Němcová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 590/0 dne 1. 2. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 2. 2012 jako tisk 590/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1173).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 17. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 590/6, který byl rozeslán 26. 10. 2012 v 12:49.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1400).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 1. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 16, dokument 16/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 16/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 16/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 16/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 54).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 2. 2013.

Zákon vyhlášen 4. 3. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 50/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4185Jiří Skalický04072-03087.doc (21 KB) / PDF (52 KB, 1 strana) 23. 10. 2012 v 11:11:09
4188Jan Bureš04075-03090.doc (46 KB) / PDF (95 KB, 7 stran) 23. 10. 2012 v 13:06:30
4191Jan Bureš04078-03092.doc (22 KB) / PDF (82 KB, 1 strana) 23. 10. 2012 v 13:21:07
4243Igor Svoják04117-03133.doc (23 KB) / PDF (73 KB, 2 strany) 25. 10. 2012 v 12:35:19
4254Jiří Rusnok04128-03150.doc (30 KB) / PDF (46 KB, 1 strana) 25. 10. 2012 v 22:02:23


Hesla věcného rejstříku: Léčiva, Toxikománie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický výrobek, konopí, kontrola léčiv, omamná látka, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)