Sněmovní tisk 568
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdrav. postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Roman Sklenák, Vladimíra Lesenská, Dana Váhalová, Jeroným Tejc) předložila sněmovně návrh zákona 11. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: Sklenák R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 568/0 dne 12. 1. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 9. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 2. 2012 jako tisk 568/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 13. 3. 2012 na 36. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Zdravotně postižení občané
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: automobil, motorové vozidlo, péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, sociální pomoc, tělesně postižený člověk, zdravotně postižený člověk, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)