Sněmovní tisk 528
Novela z. o pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 528/0 dne 8. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 11. 2011 (usnesení č. 193). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bureš a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 911).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 528/3, který byl rozeslán 2. 2. 2012 v 12:32.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 148, usnesení č. 1028).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 293, dokument 293/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • S


Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 67, usnesení č. 1141).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 196/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
937Pavel Hojda00602-00846.doc (22 KB) / PDF (89 KB, 1 strana) 31. 1. 2012 v 13:20:55
940Josef Smýkal00605-00848.doc (19 KB) / PDF (41 KB, 1 strana)
00605-00849.doc (19 KB) / PDF (40 KB, 1 strana)
 31. 1. 2012 v 13:37:43


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Komunikace dopravní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dálnice, propagace, silniční doprava, silniční poplatek, silniční síť

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)