Sněmovní tisk 518
Novela z. o silniční dopravě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 10. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 518/0 dne 2. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 11. 2011 (usnesení č. 193). Určil zpravodaje: Ing. Václav Baštýř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 910).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 518/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 518/2, který byl rozeslán 3. 2. 2012 v 10:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 136, usnesení č. 1027).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 2. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 292, dokument 292/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 2. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako tisk 292/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 3. 2012 a přijal usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako tisk 292/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 3. 2012 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 544).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2012.

Zákon vyhlášen 11. 4. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 119/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
925Rudolf Chlad00590-00833.doc (41 KB) / PDF (96 KB, 3 strany) 31. 1. 2012 v 09:44:05


Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie, Podnikání
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dopravce, dopravní právo, jízdní personál, mezinárodní doprava, silniční doprava

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)