Sněmovní tisk 516
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 10. 2011 jako tisk 516/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 10. 2011 (usnesení č. 181). Zpravodajem určen Ing. Pavel Suchánek.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 516/1 rozesláno poslancům 28. 11. 2011.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 30. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 516/2 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 945).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočet, zpráva o činnostiISP (příhlásit)