Sněmovní tisk 508-E
Systém vlastních zdrojů Evropské unie

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie /kód dokumentu 12478/11, KOM(2011) 510 v konečném znění/ a Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie /kód dokumentu 12480/11, KOM(2011) 511 v konečném znění/

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 12478/11, PreLex: KOM(2011) 510 v konečném znění

Dokument Rady Evropské unie 12480/11, PreLex: KOM(2011) 511 v konečném znění


Předkladatel: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 13. 10. 2011 jako tisk 508-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 27. 10. 2011 na 25. schůzi.
    Dokument byl schválen (usnesení č. 807).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Fondy, Rada EU
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu (EU), příspěvky členských států, vlastní zdroje, zdroje z DPHISP (příhlásit)