Sněmovní tisk 468
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2010

Autor: RČTK

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 9. 2011 jako tisk 468/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 21. 9. 2011 (usnesení č. 168). Zpravodajem určen Petr Skokan.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 7. 12. 2011 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 468/1.
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zprávu neschválila (hlasování č. 221).Hesla věcného rejstříku: Česká tisková kancelář
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, tisková agentura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)