Sněmovní tisk 446
Novela z. o daňovém poradenství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona . Návrh zákona rozeslán dne 15. 4. 2011 senátorům jako tisk 72/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 4. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 72/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 4. 2011 na 8. schůzi Senátu.
  Senát vrací výborům k novému projednání (usnesení č. 195).
  Návrh projednán dne 4. 8. 2011 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 320).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: Pakosta P.,Oberfalzer J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 446/0 dne 12. 8. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2011. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 2011 jako tisk 446/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2011 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 912).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 446/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 446/3, který byl rozeslán 14. 3. 2012 v 11:54.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 1100).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 329, dokument 329/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2012 a přijal usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako tisk 329/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 589).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Zákon vyhlášen 30. 5. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 168/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Komory
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika

Deskriptory EUROVOCu: daňové právo, poradenství, profesní komora, profesní organizace

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)