Sněmovní tisk 442
Doh. o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 442/0 dne 30. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 9. 2011 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 742).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 442/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 81, usnesení č. 885).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 8. 2011 jako senátní tisk 168/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako tisk 168/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 11. 2011 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 168/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2011 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 437).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 10. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 42 pod číslem 73/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: bankovnictví, činnost základních institucí, EBOR, hlasování, rozvojové země, Světová banka, zahraniční investiceISP (příhlásit)