Sněmovní tisk 307
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 4. 2011 jako tisk 307/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Zpravodajem určen Ing. František Sivera.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 14. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 307/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 115, usnesení č. 478).Hesla věcného rejstříku: Doprava
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)