Sněmovní tisk 304
Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2011 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením zdravotně pojistných plánů, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2011 a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 5. 2011 jako tisk 304/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 5. 2011 (usnesení č. 132). Zpravodajem určen Bc. Marek Šnajdr.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 197, usnesení č. 586).Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, plán financování, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)