Sněmovní tisk 294
Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010

Autor: ÚVOP

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 3. 2011 jako tisk 294/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Zpravodajem určena Lenka Kohoutová.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 30. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 294/1 (bere na vědomí, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 536).Hesla věcného rejstříku: Ombudsman
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)