Sněmovní tisk 28
Novela z. o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 15. 4. 2010. Návrh zákona rozeslán dne 19. 4. 2010 senátorům jako tisk 274/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 330, které bylo rozdáno jako tisk 274/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 274/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 454).
  Návrh projednán dne 24. 6. 2010 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 538).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 9. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: Jonáš V.,Lajtoch J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 28/0 dne 23. 7. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 28/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 12. 2010 na 9. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 227). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 150, usnesení č. 227).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 12. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 21, dokument 21/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 1. 2011 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 21/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 110).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2011.

Zákon vyhlášen 18. 2. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 31/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: automobil, elektronický odpad, nakládání s odpadem, odpad

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)