Sněmovní tisk 273
Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady RTV za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2010

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 3. 2011 jako tisk 273/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 3. 2011 (usnesení č. 104). Zpravodajem určena Mgr. Ivana Levá.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 11. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 273/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 116, usnesení č. 479).Hesla věcného rejstříku: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV)
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (příhlásit)