Sněmovní tisk 241
Doh. o volném obchodu mezi státy EU a Korejskou rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 21. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 2. 2011 (usnesení č. 80). Určil zpravodaje: Renáta Witoszová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 381).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 241/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 579).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 1. 2011 jako senátní tisk 30/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 1. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 3. 2011 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 30/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 4. 2011 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 30/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2011 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 166).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 24. 6. 2011.Deskriptory EUROVOCu: dohoda o volném obchodu, Jižní Korea, liberalizace obchodu, mezinárodní obchod, volný pohyb zbožíISP (příhlásit)