Sněmovní tisk 24
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 15. 4. 2010. Návrh zákona rozeslán dne 19. 4. 2010 senátorům jako tisk 272/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 332, které bylo rozdáno jako tisk 272/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 272/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 272/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2010 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 506).
  Návrh projednán dne 23. 6. 2010 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 535).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 9. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: Eybert Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24/0 dne 22. 7. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 24/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. František Sivera a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 96).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 24/5, který byl rozeslán 22. 3. 2011 v 18:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 230, usnesení č. 516).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 5. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 102, dokument 102/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 5. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Dagmar Zvěřinová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 102/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 102/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 6. 2011 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 231).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 6. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 7. 2011.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 209/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, inženýrské stavby, rozvod elektřiny, rozvod vody, silniční stavby, stavební povolení, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)