Sněmovní tisk 237-E
Návrh nařízení o posílení dohledu nad stavy rozpočtů

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik /kód dokumentu 14520/10, KOM(2010)526 v konečném znění/ a Návrh nařízení Rady (EU) č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku /kód dokumentu 14496/10, KOM(2010) 522 v konečném znění/

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 14496/10, PreLex: KOM(2010) 522 v konečném znění

Dokument Rady Evropské unie 14520/10, PreLex: KOM(2010) 526 v konečném znění


Předkladatel: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 17. 1. 2011 jako tisk 237-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 3. 2. 2011 na 13. schůzi.
    Sněmovna dokument vzala na vědomí (usnesení č. 295).Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, Evropská rada, Evropský parlament, fiskální politika, Pakt o stabilitě a růstu, programové rozpočtování, rozpočtová disciplína (EU), rozpočtová politika, rozpočtová stabilita, rozpočtový schodekISP (příhlásit)