Sněmovní tisk 236-E
Závěry páté zprávy o soudržnosti

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti /kód dokumentu 16336/10, KOM(2010) 642 v konečném znění/

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 16336/10, PreLex: KOM(2010) 642 v konečném znění


Předkladatel: ministr pro místní rozvoj

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: jako tisk 236-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 3. 2. 2011 na 13. schůzi.
    Sněmovna dokument vzala na vědomí (usnesení č. 294).Deskriptory EUROVOCu: evropská integrace, hospodářská a sociální soudržnost, podmínky pomoci, politika EU – vnitrostátní politika, stanovená kritériaISP (příhlásit)