Sněmovní tisk 213
Rozh. vl. o přeletech ozbrojených sil přes území ČR - 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2011

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 1. 2011 jako tisk 213/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 1. 2011 (usnesení č. 69). Zpravodajem určen Karel Černý.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 432).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 23. 12. 2010 jako senátní tisk 12/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 3. 2011 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 12/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (příhlásit)