Sněmovní tisk 197
Změny harmonogramu Mezinárodní úml. o regulaci velrybářství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 12. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 197/0 dne 9. 12. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 12. 2010 (usnesení č. 60). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 327).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 197/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 4. 2011 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 450).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 6. 12. 2010 jako senátní tisk 7/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Karel Šebek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 1. 2011 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 7/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 3. 2011 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 7/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2011 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 169).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 5. 5. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 10. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 46 pod číslem 87/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní dohoda, regulace rybolovu, velrybaISP (příhlásit)