Sněmovní tisk 178
Vl.n.z. o oběhu bankovek a mincí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 178/0 dne 23. 11. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 11. 2010 (usnesení č. 51). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 177).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 178/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 178/2, který byl rozeslán 16. 3. 2011 v 13:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 398).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 4. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 65, dokument 65/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 4. 2011 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 65/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 4. 2011 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 65/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 4. 2011 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 186).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 5. 2011.

Zákon vyhlášen 25. 5. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 136/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie, Měna
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika

Deskriptory EUROVOCu: bankovnictví, centrální banka, emise měny, měnová politika, národní měna, papírové peníze, peněžní trh, peněžní zásoba, peníze, státní pokladna

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)