Sněmovní tisk 11
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Nečas, Karel Schwarzenberg, Radek John, Miroslava Němcová, Miroslav Kalousek, Kristýna Kočí, Petr Tluchoř, Petr Gazdík, Vít Bárta) předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2010.
Zástupce navrhovatele: Nečas P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 11/0 dne 24. 6. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 6. 2010. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 2010 jako tisk 11/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 8. 2010. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 4)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 44).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 11/4, který byl rozeslán 7. 12. 2010 v 17:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 257).Hesla věcného rejstříku: Náležitosti členů Parlamentu, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, trestní stíhání, trestný čin, ústava

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
1/1993novelizujeÚstava České republiky11/0


ISP (příhlásit)