Sněmovní tisk 1054
Vl.n.z. o státním zastupitelství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1054/0 dne 29. 5. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1700).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 30. 7. 2013 vzat zpět.Související tisk: 1055 (Vl.n.z. o státním zastupitelství - související).


Hesla věcného rejstříku: Soudnictví, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: právní postavení, pravomoc instituce, soudce a státní zástupce, soudní řízení, státní zástupce, trestní řízení

Navržené změny předpisů (32)ISP (příhlásit)