Sněmovní tisk 891
Novela z. o ověřování střelných zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 891/0 dne 10. 1. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1514).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 891/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 1660).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 5. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 104, dokument 104/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 5. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 6. 2013 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 104/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 6. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 221).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 24. 7. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 217/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zbraně
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, kontrola zbrojení, osobní zbraň, označení kvality, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)