Sněmovní tisk 863
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2012.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 863/0 dne 3. 12. 2012.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 12. 2012 jako tisk 863/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: církev, daň z majetku, daň z příjmů, daň z příjmů právnických osob, daňová úleva, odškodnění, převod vlastnictví, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)