Sněmovní tisk 839
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: Bebarová-Rujbrová Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 839/0 dne 1. 11. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 11. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 11. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 11. 2012 jako tisk 839/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 12. 2012 (usnesení č. 329). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 8. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 129, usnesení č. 1496).Hesla věcného rejstříku: Zákoník občanský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: občanský zákoník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)