Sněmovní tisk 628
Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: Klán J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 628/0 dne 14. 3. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 11. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2012 jako tisk 628/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Evropský parlament, Kraje, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: místní volby, místní zastupitelstvo, volby, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)