Sněmovní tisk 596
Písemná interpelace G. Hubáčkové na L. Hegera ve věci úhrady centrové léčby

Dokument

Autor: Gabriela Hubáčková

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Gabriely Hubáčkové na ministra zdravotnictví Leoše Hegera ve věci úhrady centrové léčby
Adresát: doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Podáno dne: 15. 12. 2011
Odesláno adresátovi: 16. 12. 2011
O zařazení na schůzi požádáno dne: 8. 2. 2012

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 8. 2. 2012 jako tisk 596/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 15. 3. 2012 na 36. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: léčba, výdaje na zdravíISP (příhlásit)