Sněmovní tisk 553
Písemná interpelace H. Orgoníkové na J. Kubiceho ve věci úsporných opatření PČR

Dokument

Autor: Ing. Hana Orgoníková

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Hany Orgoníkové na ministra vnitra Jana Kubiceho ve věci úsporných opatření Policie České republiky
Adresát: Jan Kubice
Podáno dne: 12. 10. 2011
Odesláno adresátovi: 14. 10. 2011
O zařazení na schůzi požádáno dne: 9. 12. 2011

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 12. 2011 jako tisk 553/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 2. 2. 2012 na 33. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: policieISP (příhlásit)