Sněmovní tisk 448
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 17. 3. 2011. Návrh zákona rozeslán dne 26. 4. 2011 senátorům jako tisk 77/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 4. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 13. 7. 2011 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 77/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 4. 2011 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 194).
  Návrh projednán dne 4. 8. 2011 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 321).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: Terelmešová D.,Škromach Z..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 448/0 dne 12. 8. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2011. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 2011 jako tisk 448/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Dotace, Politika sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, sociální pracovník, sociální služby, státní financování

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)