Sněmovní tisk 344
Písemná interpelace V. Bohdalové na J. Dobeše ve věci rovných příležitostí žáků z romské menšiny

Dokument

Autor: Mgr. Vlasta Bohdalová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Vlasty Bohdalové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše ve věci rovných příležitostí žáků z romské menšiny
Adresát: Mgr. Josef Dobeš
Podáno dne: 3. 11. 2010
Odesláno adresátovi: 4. 11. 2010
O zařazení na schůzi požádáno dne: 3. 5. 2011

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 4. 5. 2011 jako tisk 344/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 9., 16. 6. 2011 na 19. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: přístup ke vzdělání, Romové, školní vzdělávání, žákISP (příhlásit)