Sněmovní tisk 299
Písemná interpelace V. Bohdalové na J. Dobeše ve věci rovných příležitostí žáků z romské menšiny

Dokument

Autor: Mgr. Vlasta Bohdalová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Vlasty Bohdalové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše ve věci rovných příležitostí žáků z romské menšiny
Adresát: Mgr. Josef Dobeš
Podáno dne: 3. 11. 2010
Odesláno adresátovi: 4. 11. 2010
O zařazení na schůzi požádáno dne: 24. 3. 2011

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 3. 2011 jako tisk 299/0.


  • PS

    Interpelace stažena dne 28. 4. 2011 na 16. schůzi.Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, povinná školní docházka, RomovéISP (příhlásit)